สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Unreal Tournament III


สูตรเกมส์ Unreal Tournament III
ตามข้อมูลแล้วใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่นเดโมนะครับ เวอร์ชั่นเต็มผมไม่แน่ใจ

สูตรเกมส์
Allammo - Refill ammunition to full
Fly - Fly around
Ghost - Walk through walls and other obstacles
God - Invincibility
Loaded - Unlocks all weapons with full ammunition
Playersonly - Freeze AI movement
Slomo # - Enhance game speed (# = value)
Stat fps - See active framerate
Walk - Code to disable "Fly" or "Ghost"
Cicada - cicada
Dark Walker - darkwalker
Fury - fury
Nemesis - nemesis
Paladin - paladin
Scavenger - scavenger
Slow Volume Cube - slowvolumecube
phayder - Unlocks Alanna
jihan - Unlocks Ariel

ไม่มีความคิดเห็น: