สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Medieval II Totalwar


สูตรเกมส์ Medieval II Totalwar

สูตรเกมส์
add_money "amount" = Gives you the specific amount of gold.

auto_win "attacker/defender" = When at the battle scroll, input this code in, attacker if attacking, defender if defending and press auto retaliate button. Automatically wins.

give_trait this "trait" "level number" = Allows you to give any trait your faction can have to a specific general.

process_cq "settlement name" = Anything in the city's building queue will be built automatically.

add_population "settlement name" "amount" = Allows you to give a city more population automatically.

toggle_fow = Toggles on or off the fog of war. You can see the whole world map when inputted.

move_character z x,y = z=name of settlement or unit without title (except Captain). x,y=coords

show_cursorstat = Shows coordinates under mousecursor in format x,y
character_reset = Allows a character to move again. Does not always work

ปล.ถ้าต้องการสูตรที่มัน advance กว่านี้บอกได้นะครับ จะจัดให้

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

add money อย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ