สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Flatout2


สูตรเกมส์ Flat Out 2


สูตรเกมส์
To insert the cheats below, head to the Extras option from the main menu and insert your codes in the corresponding area given.
ELPUEBLO - Unlocks the El Diablo
GIEVCARPLZ - Unlocks the School Bus
GIEVEPIX - Unlocks all cars (and 1,000,000 credits) GIVEALL - Unlocks all tracks
GIVECASH - 1,000,000 credits
RAIDERS - Unlocks the Big Rig
KALJAKOPPA - Unlocks the Rocket
RUTTO - Unlocks the Pimpster
WOTKINS - Unlocks the Flat Mobile

Bullet GT - Reach 97% in-game completion
Insetta - Win the Race Finals
Venom - Win the Derby Finals

ไม่มีความคิดเห็น: