สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Devil May Dry 4


Devil May Cry 4

วิธีปลดล๊อคสิ่งต่าง ๆ ในเกมส์

Devil May Cry 4 Unlockable: Bloody Palace Survival Mode
Complete the game on Devil hunter difficulty (may also unlock by beating on Human difficulty).

Devil May Cry 4 Unlockable: Full Ending
There are technically two endings in the game. To see the "extended version" of the ending, you must protect the character Kyrie from being damaged for at least a minute and a half as the credits run. If you manage to do this, the rest of the ending is thereafter revealed. Otherwise, you'll have to beat the last boss once more and try again.

Devil May Cry 4 Unlockable: More Difficulty Levels
There are three "elite" difficulty levels that can be unlocked in the game. Once you've unlocked Son of Sparda mode, you can play through it. If you get through it, two more difficulty levels will be unlocked -- Dante Must Die and Heaven or Hell. If you get through either of those subsequent difficulty levels, you will unlock the final difficulty level -- Hell or Hell.

Devil May Cry 4 Unlockable: Bonus Art & Character Art
Complete the game on Devil hunter difficulty (may also unlock by beating on Human difficulty).

Devil May Cry 4 Unlockable: Gallery
Complete the game on Devil hunter difficulty (may also unlock by beating on Human difficulty).

Devil May Cry 4 Unlockable: Super Nero & Dante Costumes
To unlock the Super Costumes for Nero and Dante, beat the game once through on Dante Must Die difficulty.

Devil May Cry 4 Unlockable: History of Devil May
Complete the game on Devil hunter difficulty (may also unlock by beating on Human difficulty).

Devil May Cry 4 Unlockable: Son of Sparda Difficulty
Complete the game on Devil hunter difficulty.

ไม่มีความคิดเห็น: