สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Call of duty


สูตรเกมส์ Call of duty

วิธีเปิดสูตร

1. Right click on the Call of Duty Single Player shortcut and select "Properties"
2. In the "Target" field enter(w/o quotes) "+set thereisacow 1337 +set developer 1 +set sv_cheats 1 +set monkeytoy 0" (i.e. "C:\Program Files\Call of Duty\CoDSP.exe" +set thereisacow 1337 +set developer 1 +set sv_cheats 1 +set monkeytoy 0)
3. Start up COD, press the tilde key (~) to enter console.
4. Enter the below cheats for desired effect.

สูตรเกมส์
god - Invulnerability
give "object name" - "object name" is some object in game such as BAR
give all - give all items
give ammo - maximum ammunition
give health - fully heals
g_gameSkill - Sets game skill level
jumptonode - Jumps to specific part of map
kill - kill self
notarget - Enemies will not shoot you
noclip - walk through walls
timescale X - Alters speed of game, X is a multiplier ufo - fly


ไม่มีความคิดเห็น: