สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ The Sims 2 ทุกภาค


สูตรเกมส์ The Sims 2 ทุกภาค

วิธีเปิด Console
กด ctrl+Shift+c

สูตรเกมส์

maxmotives = ค่าทุกอย่างเป็นขีดเขียวหมด
intprop censorgridsize 0 = ลบเซ็นเซอร์ครับ
intprop censorgridsize 8 = ใช้งานเซ็นเซอร์
force5 Kids = สร้างเด็ก 5 คนครับ
kaching = เพิ่มเงินทีล่ะ 1,000
motherlode = เพิ่มเงินทีล่ะ 50,000
moveObjects on = ย้ายของได้ทุกชิ้น

สูตรสุดยอด
boolProp testingCheatsEnabled true = พิมพ์อักษรตัวเล็กตัวใหญ่และเว้นวรรคตามนี้ทั้งหมด แล้วกด Enterระวังอย่าพิมพ์ผิดเพราะจะทำให้ใส่สูตรใหม่ไม่ได้อีกแม้จะพิมพ์ใหม่ถูกแล้วก็ตามนอกจากจะออกจากเกมแล้วเข้าเกมใหม่สิ่งที่สามารถทำได้หลังจากใส่สูตรนี้
1. ในโหมดชีวิต สามารถเพิ่มหรือลดสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้โดยคลิกที่แถบแล้วลากตามต้องการ ได้แก่- ค่าความต้องการ (เฉพาะค่าสภาพแวดล้อมแม้จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ในที่สุดก็จะขึ้นกับความน่าอยู่อาศัยจริงของพื้นที่อยู่ดี)- ความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นทั้งระดับประจำวันและระดับตลอดชีวิต(แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ เช่น การเป็นเพื่อนสนิทหรือการเป็นคู่รักกันได้)- ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (ไม่รวมถึงทักษะที่ไม่ปรากฏในส่วนนี้ เช่น การเดินการพูดและการใช้กระโถนของเด็กหัดเดิน, การทำการบ้าน, การเต้นเป็นกลุ่มและการฝึกโยคะ เป็นต้น)- อุปนิสัย (แต่หากเปลี่ยนแปลงถึงระดับหนึ่งจะทำให้ราศีเกิดเปลี่ยนไปด้วย)- ความสนใจในการพูดคุยค่าอื่นๆนอกเหนือจากนี้ เช่น แถบวัดปณิธาน ประสิทธิภาพในการทำงาน/การเรียน สุขภาพร่างกายอาชีพและระดับอาชีพ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีนี้
2. ที่หน้าจอสร้างตัวละครใหม่ ก่อนจะเริ่มสร้างตัวละครตัวแรก ให้กด Shift + N จะมีข้อความขึ้นมาแล้วจะสามารถเลือกใช้สกินของตัวละครแบบ NPC ได้ (เช่น กระต่ายสังคม, ยมทูตหรือขโมย)แต่ไม่รวมถึงสกินของมนุษย์ต่างดาว หากต้องการปิดสกินเหล่านี้ให้กด Shift + M
3. ในโหมดชีวิต กด Shift ค้างไว้แล้วเลือกที่ตัวละครหรือวัตถุบางอย่างแล้วจะปรากฏคำสั่งลับ(เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งในที่นี้จะยกมาเฉพาะบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เช่น- ที่ตัวละคร จะสามารถเปลี่ยนค่าแถบวัดปณิธาน, ตั้งค่าปณิธานใหม่, เลือกให้ผอมหรืออ้วนได้- ที่ตู้ไปรษณีย์ จะสามารถเลือกให้รู้จักตัวละครทุกคนในละแวกเพื่อนบ้าน (รวมทั้งตัวละครแบบ NPC) ได้โดยความสัมพันธ์ทั้งสองระดับจะอยู่ที่ 25, ทำให้เป็นเพื่อนกับตัวละครอื่นได้(ความสัมพันธ์ทั้งสองระดับอยู่ที่ 55 และปรากฏหน้ายิ้ม โดยเปลี่ยนแปลงระดับได้หากใช้สูตรข้างบน)แต่ทั้งนี้เฉพาะตัวละครที่ไม่ใช่ NPC และต้องอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่งแล้วเท่านั้นหากยังไม่ได้นำตัวละครที่สร้างไว้เข้าบ้านจะไม่เกิดผล- ที่หนังสือพิมพ์ เฉพาะวัยรุ่น, ผู้ใหญ่และคนชรา จะสามารถเลือกงานและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานได้แต่หากเป็นวัยรุ่นหรือคนชราควรเลือกระดับสูงสุดไม่เกินระดับ 3 ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกมไม่แสดงตำแหน่งงานสิ่งที่ควรระวังในสูตรข้อนี้คือ ขณะใส่สูตรต้องไม่ได้กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นคำสั่งจะหายไปพร้อมกับคำสั่งก่อนหน้า และไม่ควร pause เกมขณะใส่คำสั่งนอกจากนี้ควรจะใส่ทีละคำสั่ง ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลแบบเดียวกับการมีคำสั่งก่อนหน้า

1 ความคิดเห็น:

note กล่าวว่า...

ขอบคุณครับผมเพิ่งเจอสูตรลบเซนเซอร์