สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ The Sim 1 ทุกภาค


สูตรเกมส์ The Sims 1 ทุกภาคครับ


วิธีเปิดสูตร
กด Ctrl + Shift + C พร้อมกันครับ

สูตรเกมส์
klapaucius = 1000 Simoleons (เงิน1000) <<< ถ้าเล่นแบบไม่มีภาคเสริมใช้อันนี้ rosebud = 1000 Simoleons (เงิน 1000) <<< ถ้าเล่นแบบมีภาคเสริมใช้อันนี้

ไม่มีความคิดเห็น: