สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Starwar Battlefront II PS2


สูตรเกมส์ Starwars BattleFront II PS2

สูตรเกมส์
up, down, left, down, left, right
= Funny comic book captions appear when you attack a Rebel as a Wampa

up, up, up, left, up, down, up, up, left, down, down, down, left, up, down, down, left, right
= Alternate Sounds

up, down, left, down, down, left, down, down, left, down, down, down, left, right
= Infinite Ammo

Up, Up, Up, Up, Left, Up, Up, Down, Left, Down, Up, Up, Left, Right
= No HUD

Down, Down, Down, Up, Up, Left, Down, Down, Down, Down, Down, Left, Up, Up, Up, Left Right
= Alternate Soldiers

Up, Up, Up, left, down, down, down, left, up, up, up, left, right
= Invincibilityไม่มีความคิดเห็น: