สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Medal of Honor SpearHead

สูตรเกมส์
สูตรเกมส์ Medal of Honor SpearHead

วิธีเปิด Console

ตลิ๊กขวาที่ exe ที่ใช้เข้าเกมส์ properties ตรงช่อง target เอา Code นี้ไปวางทับ
"C:\MOHAA\moh_spearhead.exe" +set cheats 1 +set ui_console 1 +set thereisnomonkey

สูตรเกมส์
dog - God Mode
fullheal - Full Health
wuss - All Weapons & Ammo
noclip - No Clipping (Go Through Walls)
notarget - Show Game Version
fullheald - Heal player
listinventory - List of the player's inventory
tele x y z - Teleport to x,y,z location
coord - Prints out current location and angles
health - set current health
kill - Kills the player
toggle cg_3rd_person - Toogles 3rd person view
giveweapon weapons/''weapon_name''.tik - Gives the specified weapon
set sv_walkspeed <> - Set walking speed
Submitted by Nolan
wartrance - go to the next level
Submitted by Hadewij
maplist - show you all levels

ไม่มีความคิดเห็น: