สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Call of duty 2


สูตรเกมส์ Call of duty 2

วิธีเปิด Console
1.Game Options>enable the console
2.กดปุ่ม ~
3.พิมพ์ developer 1
4.กด Enter จะมีปุ่ม Load ปรากฎขึ้นมา คลิ๊กและสามารถเลือกเลเวลได้

5.หลังจากนั้นเปิด Console โดยการกด ~ พิมพ์คำว่า devmap แล้วกด Enter
6.จากนั้นสามารถเปิด console มาเพื่อใส่สูตรได้

สูตรเกมส์

god - God mode
give - all All weapons, full ammo, health and armor
give - ammo Refill ammunition and grenades
ufo - Flight mode
noclip - No clipping mode
notarget - Ignored by enemies
jumptonode - Teleport to a node
map [level name] - Level select
select /seta [mission set name] - Mission set
give [item name] - Spawn indicated item kill - Commit suicide

Map Name

88ridge - 88 Ridge

toujane_ride - Armored Car Escape
matmata - Assault On Matmata
bergstein - Bergstein
downtown_sniper - Comrade Sniper
libya - Crusader Charge
duhoc_defend - Defending The Pointe
demolition- Demolition
downtown_assault - Downtown Assault
elalamein - El Alamein
decoytown - Holding The Line
beltot - Prisoners Of War
trainyard - Railroad Station No.
hill400_assault - Rangers Lead The Way
moscow - Red Army Training
tankhunt - Repairing The Wire
toujane - Retaking Toujane
cityhall - Stalingrad City Hall
hill400_defend - The Battle For Hill 400
duhoc - The Battle Of Pointe Du Hoc
breakout - The Brigade Box
rhine - The Crossing Point
crossroads - The Crossroads
decoytrenches - The Diversionary Raid
eldaba - The End Of The Beginning
silotown - The Silo
newvillers - The Tiger
mis_10 9 - Crossing The Rhine
mis_07 9 - D-Day
mis_04 9 - Fortress Stalingrad
mis_09 9 - Hill 400
mis_03 9 - Not One Step Backwards!
mis_06 9 - Rommel's Last Stand
mis_08 9 - The Battle For Caen
mis_02 9 - The Battle Of El Alamein
mis_05 9 - The Tank Squadrons
mis_01 9 - The Winter War

ไม่มีความคิดเห็น: