สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ ScarFace : The World Is Yours


สูตรเกมส์ ScarFace : The World Is YourS

สูตรเกมส์


To enter a cheat code, pause the game, select Cheats, and enter one of the following codes to activate the cheat's affect.

General

Decrease Cop Heat

Cheat code: FLYSTRT

Increase Cop Heat

Cheat code: DONUT

Decrease Gang Heat

Cheat code: NOBALLS

Increase Gang Heat

Cheat code: GOBALLS

Fill Balls Meter

Cheat code: FPATCH

Kill Tony

Cheat code: KILTONY

Max Ammo

Cheat code: AMMO

Refill Health

Cheat code: MEDIK

Clothing

Unlock Black Suit Tony

Cheat code: BLACK

Unlock Blue Suit Tony

Cheat code: BLUE

Unlock Blue Suit Tony With Sunglasses

Cheat code: BLUESH

Unlock Gray Suit Tony

Cheat code: GRAY

Unlock Gray Suit Tony With Sunglasses

Cheat code: GRAYSH

Unlock Hawaii Shirt Tony

Cheat code: HAWAII

Unlock Hawaii Shirt Tony With Sunglasses

Cheat code: HAWAIIG

Unlock Tiger Striped Effect

Cheat code: TIGSHRT

Unlock Tiger Striped Effect With Sunglasses

Cheat code: TIGERSH

Unlock White Shirt Tony

Cheat code: WHITE

Unlock White Shirt Tony With Sunglasses

Cheat code: WHITESH

Unlock Tan Suit Tony

Cheat code: SANDY

Unlock Tan Suit Tony With Sunglasses

Cheat code: SANDYSH

Vehicle

Spawn 4x4 Stampede Vehicle

Cheat code: BUMMER

Spawn Ariel MK III

Cheat code: OLDFAST

Spawn Bacinari

Cheat code: 666999

Spawn Bulldozer

Cheat code: DOZER

Spawn Dump Truck

Cheat code: DUMPER

Repair Current Vehicle

Cheat code: TBURGLR

ไม่มีความคิดเห็น: