สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ FarCry


สูตรเกมส์ FarCry

กด [~] เพื่อเปิด Console
สูตรเกมส์
god_mode_count=1 - God Mode
give_all_weapons=1 - All Weapons
give_all_ammo=1 - Ammunition
\save_game - Quick save game
\load_game - Load quick save
\map - Load map (see the list below)
\ca_Debug=1 - Debug mode
\ai_noupdate=1 - Dumb enemies

Map Code
archive, boat, bunker, carrier, catacombs, control, cooler, dam, factory, fort, pier, rebellion, regulator, research, river, steam, swamp, training, treehouse, volcano


ไม่มีความคิดเห็น: