สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ Civilization IV


สูตรเกมส์ Civilization IV

วิธีเปิดการใช้งานสูตร
In your Civilization config-file (check where you installed it), change

; Move along
CheatCode = 0
to
; Move along
CheatCode = chipotle

สูตรเกมส์ (หมายเหตุ : ในวงเล็บคือให้คลิ๊กที่สิ่งนั้นก่อน)
(Unit) Ctrl + "+" Unit level up
(City) "+" Immediately complete whatever the city is producing
(City) Ctrl + "+" Add 10 to city culture
(City) Shift +"+" Add 1 to city population
Ctrl + W World editor
Shift + [ Decrease highlighted unit's strength by 0.2
Shift + ] Increase highlighted unit's strength by 0.2
Ctrl + 4 Increase gold by 1000
Ctrl + D Display debug menu
Ctrl + Shift + Left Mouse Button Insert unit/city
Shift + Plus Increase highlighted city's population by 1
Ctrl + Plus Increase highlighted city's culture by 10
Plus Instant production completion for highlighted city
Ctrl + Plus Level up highlighted unit
Shift + T Pops up a dialogue to change a certain nations gold and change the era

ไม่มีความคิดเห็น: