สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ SWAT 4


สูตรเกมส์ SWAT 4

วิธีเปิดการใช้งานสูตรเกมส์
Open up Swat4.ini and go down to the title "[Engine.GameEngine]".
Change "EnableDevTools=False" to "EnableDevTools=True".

สูตรเกมส์
God = God Mode
behindview 1 = 3rd Person
Walk = Turns no Clip Off
Ghost = No Clip
behindview 0 = Back To First person
SetGravity X = Changes Gravity to X (Replace X With number desired)
SetJump X = hanges how high you jump to X (Replace X With number desired)

ไม่มีความคิดเห็น: