สูตรเกมส์ สูตรโกงเกมส์ โค้ดเกมส์ สูตรเกม สูตรโกงเกม โค้ดเกม

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สูตรเกมส์ FallOut 3


สูตรเกมส์ FallOut 3

วิธีเปิด Console กดปุ่ม "~" ครับ
สูตรเกมส์

player.setlevel # = changes leve to #, doesn't affect anything else. modpca (s.p.e.c.i.a.l) # = changes the chosen stat by adding the given number. e.g. lmodpca luck 3 would take your 5 luck to 8.

tgm = God Mode

tcl = No clipping mode

tmm1 = All mapmarkers

player.setav # = Sets the typed attribute to the number provided. (1-10)

player.setav # = Sets skill level to #. Max 100. this sets all skill bonuses but those from gear, tag skills, or attributes.

player.additem 0000000F "XXX" = Replace "XXX" with the amount of caps(money) you want.

addspecialpoints # = add # special points

setspecialpoints # = set the number of special points to #

rewardKarma # = reward # karma points to player

getXPfornextlevel = gain a level

GetQuestCompleted = complete current quest

tfc = toggles free camera mode (useful for character screenshots)

tm = turns off/on the HUD (useful for character screenshots)

unlock = Unlocks any selected physical lock (doors, chests, etc) and terminals.

movetoqt = Moves the player to the current quest marker

ไม่มีความคิดเห็น: